สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่สำนักงาน:สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 หมู่1 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ :056-704808
E-Mail :pr_pbn2@pbn2.go.th
website :www.phetchabun2.go.th

โรงเรียนในสังกัด :142 โรงเรียน
จำนวนบุคลากรโรงเรียน :1,542 คน (ผอ.รร.:125 คน | รอง ผอ.รร.:19 คน | ครู:1,306 คน | อื่นๆ: 92 คน)
จำนวนเด็ก : 19,513 คน (ชาย:10,175 คน | หญิง:9,338 คน)
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเด็กนักเรียน
ผลการทดสอบ NT ของ โรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6
/home/myoffice/public_html/bigdata/view/guest/nologin.php
2020-Aug-12 18:08:57
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie