สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่สำนักงาน:สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 หมู่1 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ :056-704808
E-Mail :admin@pbn2.go.th
website :www.phetchabun2.go.th

โรงเรียนในสังกัด :142 โรงเรียน
จำนวนบุคลากรโรงเรียน :0 คน (ผอ.รร.: คน | รอง ผอ.รร.: คน | ครู:0 คน | อื่นๆ: 0 คน)
จำนวนเด็ก : 19,419 คน (ชาย:10,043 คน | หญิง:9,376 คน)
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ดร.สมพงษ์ พรมใจ
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเด็กนักเรียน
ผลการทดสอบ NT ของ โรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6
/home/myoffice/public_html/bigdata/view/guest/nologin.php
2022-Aug-16 13:08:36
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie