จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ลำดับที่ อำเภอ จำนวนโรงเรียน
1 น้ำหนาว 14
2 หล่มสัก 83
3 หล่มเก่า 45
4 เขาค้อ 11
รวม 153

<====: เครื่องมือค้นหา