ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหัวนาเลา        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านน้ำพุ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านกลาง        เพิ่มเติม